Nezařazené

Sociologický fenomén

Ať už si o sociálních sítí myslíme cokoli, jisté je, že se jedná o sociologický fenomén, který nelze přehlížet. Staly se pro nás zdrojem zábavy, nástrojem k navazování kontaktů, komunikace a pomocníkem při studiu či budování kariéry. Sociální sítě se rozdělují na osobní a profesní. Mezi osobní řadíme Facebook, Twitter, MySpace, Badoo hi5, Spolužáci, Lidé.cz, Google+, mezi profesí pak Lindedin, Visible.me, Xing.
První sociálně sít se objevila již v roce 1997. Projekt Sixdegrees.com nabízel možnost vytvořit si profil a propojit se s přáteli. Služba ukončila provoz již v roce 2001, ale tyto funkce se staly základem, které mají sociální sítě společné.
Pojďme se zaměřit na to, co dělá sociální síť sociální sítí.
 mobil na klávesnici

Co je pro ně typické

Vytváření komunit– lidé se mohou propojovat do různých společenství, které spojují společné zájmy
Profil – jedná se o virtuální vizitku s údaji o dané osobě často s fotografií, záleží na každém, jaké informace o sobě chce prozradit. Většinou lidé sdílí vzdělání, město, kde žijí, zaměstnání a také zájmy.
Interakce– interakce, to je to, na čem záleží. Sdílené komentáře, diskuze, to je to, co dělá sociální sítí atraktivní.
Sdílení– je jednou z nejčastějších možností interakce, sdílet můžeme své vlastní status i statusy svých přátel.
ikony kolem hlavy
V souvislosti se sociálními sítěmi se hodně diskutuje o ochraně soukromí na sociálních sítích. Otevřenost sociálních sítí totiž nabízí mnoho prostoru pro různé podvodníky a existenci sociálně-patologických jevů, mezi  které řadíme kyberšikanu, kybergroomingu, kybertalkingu a jiné. Není neobvyklé vytváření falešných profilů, často za účelem osobní pomsty. Mstít se prostřednictvím sociálních sítí je velmi snadné, lze rozšiřovat snadno lži, zastrašovat, zesměšňovat, distribuovat intimní dokumenty a podobně.

Podobné příspěvky