Nezařazené

Angličtina pro děti školního i předškolního věku


to jsou kvalitní lektoři, hravá a zábavná forma výuky, důraz na komunikaci a individuální přístup. To je nabídka, kterou byste měli využít.

Jazykové kurzy pro děti i mládež

Bez znalostí cizích jazyků se neobejdeme. PÅ™edevším angliÄtina otevírá dveÅ™e do svÄ›ta a komunikace v tomto jazyce je i pÅ™i hledání dobrého zamÄ›stnání Äasto samozÅ™ejmostí. Jazyková Å¡kola RybiÄka Praha umožňuje zaÄít s výukou angliÄtiny skuteÄnÄ› vÄas. Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti jsou skvÄ›lou příležitostí, jak dopřát dÄ›tem kontakt s cizím jazykem v dobÄ›, kdy uÄení rovná se hraní. Do kurzů můžou rodiÄe zapsat dÄ›ti už ve vÄ›ku dvou let. Jazyková Å¡kola má s tímto typem výuky mnohaleté zkuÅ¡enosti a kvalitní lektoÅ™i vÄ›dí, jak vést dÄ›ti k úspÄ›chu. Nabídka je urÄená dÄ›tem pÅ™edÅ¡kolního vÄ›ku, Å¡kolákům i mládeži do osmnácti let. Svoje místo tu v pestré nabídce kurzů najdou i dospÄ›lí.

Podobné příspěvky